Ano ang Bitcoin: Paano Ito Pinagkakakitaan

Marahil, kung ikaw ay madalas na online sa mga social media, o kaya naman ay updated ka sa mga balita, kung di man, may kakilala ka na maalam sa mga bagong kaalaman at teknolohiya, marahil ay narinig mo na ang Bitcoin.

Ano nga ba ang Bitcoin? Bakit marami rito ang nahuhumaling?

Kasabay sa takbo ng panahon ang pagusbong ng mga makabagong kaalaman na naiisip ng tao. May mga bagay nang naiimbento ay siyang ginagamit at pinapakinabangan ngayon, mga bagay na imposible noong mga nakalipas na panahon. Isa rito ang Bitcoin.

Ang Bitcoin ay isang imbensyon na naglalayong magamit na tulad ng pera, maari itong ipambili at pambayad sa mga tao at pamilihan na gumagamit nito. Kadalasan ang mga pamilihang ito ay nakikita rin online.

Ang mga transaksyon sa pagitan ng mga partido na gumagamit ng Bitcoin ay tuwid, at inaalis nito ang mga “middle man” o “third party” katulad ng banko. Gumagamit ang Bitcoin ng mga “cryptograpiko” na pamamaraan, upang maitala ang mga transaksyon nito sa isang “public ledger” na tinatawag na “blockchain”.

Dahil ang Bitcoin ay “decentralized”, ito ay hindi sakop ng iisang organisasyon, o gobyerno ng alin mang bansa sa mundo.

Kamakailan, nitong taon ng 2017, naging laman ng mga balita ang pagtaas ng halaga ng Bitcoin. Nagsimula sa 1,000 dollars noong Enero ng 2017, ito ay pumalo lagpas sa 19,000 dollars noong Disyembre, o halos isang milyong piso. Ang huling presyo ng Bitcoin sa pagkakasulat ng artikulo na ito ay nasa 11,300 dollars.

Image Coinmarketcap

Dahil sa “volatility” ng Bitcoin o mabilis na pabago-bagong halaga, marami ang nahihikayat na magkaroon nito, kung saan  inaabangan ang pagbaba ng halaga nito upang makabili. Kapag nakabili na ang isang indibidwal, ito ay hinohold at ibebenta kapag tumaas ang halaga.

Bagama’t may mga kumikita sa Bitcoin, hindi nirerekomenda ng artikulong ito kaninoman na ito ay pasukin. Ang Bitcoin ay kabilang sa mga maituturing na “risky assets”.

Nagbabala naman ang ilang opisyal na wag sumali sa pagbili ng Bitcoin.

Tumataas ang halaga ng Bitcoin, ngunit maari rin itong bumaba ng di inaasahan ng nagmamay-ari nito. Dahilan upang malugi.

Ibayong pagiingat at masusuing pagaaral ang dapat gawin ng nagnanais na ito ay pasukin. Laganap din ang pangloloko na ginagawa gamit ang Bitcoin. Kung saan hihikayatin at kukunin ang tiwala ng isang indibidwal, at sasabihan na sila ang bahalang magpalago ng naipuhunan. May mga pagkakataon na hindi na nakuha o napabalik ang mga nasabing pera.

Search Terms:

  • Ano ang bitcoin
  • Paano kikita sa bitcoin
  • Paano gumamit ng bitcoin

Tags: bitcoin wallet, bitcoin address, btc, coins.ph